Q&A

Nejčastější otázky, které jsme pro vás zodpověděli.

Kreditologie představuje soubor nových znalostí a praktických dovedností vytváření financí. Schopnost vytvářet si nové finanční příjmy je určena chováním osob, zejména jejich odpovědností.

Osobní rating, resp. kreditní skóre vyjadřuje hodnotu vašeho nejdůležitějšího aktiva, kterým je vaše důvěryhodnost.

Každá osoba, tzn. každý člověk i každá rodina, firma, banka, obec, město či vláda.

Učit děti od útlého věku kreditologicky myslet a jednat znamená, že v dospělosti budou schopny odpovědně nakládat se svými závazky (dluhy) i se svými finančními příjmy.

Úvěr a s ním i nové finanční prostředky si vytvoříte na základě úvěrové smlouvy s bankou. Půjčkou můžete získat již existující finanční prostředky od rodiny, přátel a nebankovních institucí.

Ekonomie je především věda o výrobě, rozdělování a spotřebě zboží a služeb. Kreditologie je nový obor v ekonomii. Přináší poznatky o tom, jak chování osob ovlivňuje jejich finanční život.

Získání kreditní gramotnosti, na rozdíl od pouhé finanční gramotnosti, umožňuje praktické osvojení si schopnosti pečovat o svoji důvěryhodnost, o svoje závazky (dluhy) a o zvyšování příjmů.

Kreditní akcelerátor představuje dluh (páku), jež vám umožňuje zvyšovat Váš finanční příjem. Podmínkou jeho úspěšného používání je kreditní gramotnost a odpovědnost při splácení dluhu.

Kreditologické myšlení a jednání není založeno na spekulaci. Vyžaduje trpělivost, obezřetnost, odvahu, znalosti, představivost, odpovědnost a zpravidla změnu chování. Teprve potom přináší ovoce v podobě bohatství a finanční svobody.